Colaborare internaţională

Colaboratorul catedrei Silvia Melnic participă în două proiecte:

  1. Proiect naţional fundamental Nr. 11.817.08.22F „Studiul structurii geometrice şi electronice ale noilor compuşi coordinativi şi nanomateriale, dinamicii spinilor şi proceselor redox întru dezvoltarea producerii hidrogenului prin fotoliza apei.” Direcţia strategică a acestui proiect – „Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării”. Conducatorul proiectului – Academician, doctor habilitat în chimie, profesor Turtă Constantin.

  2. Proiect internaţional FP7-PEOPLE-2009-IRSES Nr. 246902 „ Photocatalytic Cluster Complexes for Artificial Photosynthesis Applications”. Consorţiul pentru acest proiect (Prof. Andrew Benniston – Marea Britanie; Acad. Constantin Turtă – Moldova şi Prof. Ionel Mangalagiu – România) a fost în mod explicit asamblat în scopul obţinerii catalizatorilor în baza complecşilor metalelor de tranziţie necesari pentru fotoliza apei. Coordonatorul proiectului – Prof. Andrew Benniston, Universitatea Newcastle, Marea Britanie. Conducatorul echipei de executanţi din Mnoldova – Academician, doctor habilitat în chimie, profesor Turtă Constantin.