Istoric

DSC_4854Catedra de Chimie Generală (actuala denumire) a fost organizată odată cu fondarea Institutului de Stat de Medicină din Chișinău în anul 1945 și inițial se numea catedră de chimie anorganică și analitică. În cadrul acestei catedre activau doar trei colaboratori – Boris Leonov, doctor în chimie, conferențiar, primul șef de catedră și lectorii Abram Derjişi Ana Ivlev.

În anul 1967 în legătură cu fondarea facultăţii de Farmacie, a fost creată încă o catedră de chimie numită chimie organică şifizcoloidală, în frunte cu conferenţiarulV.Ivanov. În anul 1968 în funcţie de şef catedră de chimie anorganică şi analitică a fost ales prin concurs conferenţiarul Abram Derji. În anii 1975-1976 în funcţie de şef al catedrei a activat doctorul habilitat în chimie, conferenţiarul Boris Bovîchin, apoi până în 1979 doctorul habilitat în chimie Grigore Junghietu. În anul 1980 în funcţie de şef interimar al catedrei a fost numită prin ordinul rectorului conferenţiarul Nelli Negreaţă, care a activat în această funcţie până în anul 1985. Tot în acest an în funcţie de şef al catedrei a fost ales prin concurs doctorul habilitat în chimie Iacob Tighineanu (reales în această funcţie în anii 1990, 1995 şi 2001. În anul 1982, în conformitate cu noul plan de studii, cele două catedre de chimie au fost reorganizate în catedra de chimie bioanorganicăşibiofizicală în frunte cu profesorul Ia.Tighineanu, şi catedra de chimie bioorganicăşifizcoloidală în frunte cu conferenţiarulV.Ivanov, care a activat în această funcţiepînă în anul 1986. În anul 1987 în urma comasării celor două catedre de chimie a fost fondată o catedră unică, numită chimie generală şi bioorganică, care a întrunit toate disciplinele chimice din cadrul fostului institut de Stat de Medicină din Chişinău. Din anul 2007 în funcţie de şef de catedră este conferenţiarul Constantin Cheptănaru, ales prin concurs în anul 2008 și reales în această funcţie în a. 2013. În perioada aceasta se renovează sediul catedrei, continuă consolidarea bazei tehnico-materiale a catedrei – este creată sala de calculatoare  dotată 14 calculatoare şi mijloace de vizualizare (LCD TV), se introduc metode de evaluare curentă și finală prin SIMU și MOODLE.

Dea lungul anilor în cadrul catedrelor de chimie au fost susţinute 16 teze de doctor în chimie (Abram Derji, Ion Furtuna, Iacob Tighineanu, Ion Şanţevoi, Grigore Budu, Vasile Sârbu, Vasile Ivanov, Liuba Danilin, Nelli Negreaţă, LoghinChistruga, Vasile Oprea, Constantin Cheptănaru, Silvia Melnic, Pavel Globa) şi o teză de doctor habilitat în chimie (Iacob Tighineanu). Actualmente la catedra de chimie generală se studiază următoarele disciplini chimice:

Chimia generală şi anorganică – pentru studenţii a. I facultatea Farmacie;

Chimia analitică – pentru studenţii a. II facultatea Farmacie;

Chimia organică – pentru studenţii a. II facultatea Farmacie;

Chimia fizică – pentru studenţii a. II facultatea Farmacie;

Chimia coloidală – pentru studenţii a. II facultatea Farmacie;

Metode fizico-chimice de analiză – pentru studenţii a. III facultatea Farmacie;

Chimia produselor vegetale și animale – pentru studenții a. II facultatea Farmacie;

Stereoizomeria și acțiunea medicamentelor – pentru studenții a. III facultatea Farmacie.