Istoric

Catedra de chimie generală (actuala denumire) a fost organizată odată cu fondarea Institutului de Stat de Medicină din Chişinău în anul 1945 şi pe atunci purta numirea de catedră de chimie anorganică şi analitică. În cadrul acestei catedre activau doar trei colaboratori – Boris Leonov, doctor în chimie, conferenţiar, primul şef de catedră şi lectorii Abram Derji şi Ana Ivlev.

În anul 1967 în legătură cu fondarea facultăţii de Farmacie, a fost creată încă o catedră de chimie numită chimie organică şi fizcoloidală, în frunte cu conferenţiarul V.Ivanov. În anul 1968 în funcţie de şef catedră de chimie anorganică şi analitică a fost ales prin concurs conferenţiarul Abram Derji. În anii 1975-1976 în funcţie de şef al catedrei a activat doctorul habilitat în chimie, conferenţiarul Boris Bovîchin, apoi până în 1979 doctorul habilitat în chimie Grigore Junghietu. În anul 1980 în funcţie de şef interimar al catedrei a fost numită prin ordinul rectorului conferenţiarul Nelli Negreaţă, care a activat în această funcţie până în anul 1985. Tot în acest an în funcţie de şef al catedrei a fost ales prin concurs doctorul habilitat în chimie Iacob Tighineanu (reales în această funcţie în anii 1990, 1995 şi 2001. În anul 1982, în conformitate cu noul plan de studii, cele două catedre de chimie au fost reorganizate în catedra de chimie bioanorganică şi biofizicală în frunte cu profesorul Ia.Tighineanu, şi catedra de chimie bioorganică şi fizcoloidală în frunte cu conferenţiarul V.Ivanov, care a activat în această funcţie pînă în anul 1986. În anul 1987 în urma comasării celor două catedre de chimie a fost fondată o catedră unică, numită chimie generală şi bioorganică, care a întrunit toate disciplinele chimice din cadrul fostului institut de stat de medicină din Chişinău. Din anul 2007 în funcţie de şef de catedră este conferenţiarul C.Cheptănaru, ales prin concurs în anul 2008 și reales în această funcţie în a. 2013. În cadrul catedrelor de chimie au fost susţinute 16 teze de doctor în chimie (Abram Derji, Ion Furtuna, Iacob Tighineanu, Ion Şanţevoi, Grigore Budu, Vasile Sârbu, Vasile Ivanov, Liuba Danilin, Nelli Negreaţă, Loghin Chistruga, Vasile Oprea, Constantin Cheptănaru, Silvia Melnic, Pavel Globa) şi o teză de doctor habilitat în chimie (Iacob Tighineanu). Actualmente la catedra de chimie generală se studiază următoarele disciplini chimice: Chima bioorganică pentru studenții a. I facultățile Medicină generală, Sănătate publică și Stomatologie; Chimia generală şi anorganică – pentru studenţii a. I facultatea Farmacie; Chimia analitică – pentru studenţii a. II facultatea Farmacie; Chimia organică – pentru studenţii a. II facultatea Farmacie; Chimia fizică – pentru studenţii a. II facultatea Farmacie; Chimia coloidală – pentru studenţii a. II facultatea Farmacie; Metodele fizico-chimice de analiză – pentru studenţii a. III facultatea Farmacie.