contacts

Catedra de chimie generală

POZA

Blocul didactic nr. 2,
str. Mălina Mică, 66,
mun. Chişinău, MD-2025,
Republica Moldova

Șef catedră: Constantin Cheptănaru

catedra poza

Blocul didactic nr. 2, etajul 4, str. Mălina Mică, 66

Silvia Melnic, șef studii
Tel.: 022 205 443

Laborator
Tel.: 022 205 444