Default Header Image

Colaborare internațională

Proiect naţional fundamental Nr. 11.817.08.22F „Studiul structurii geometrice şi electronice ale noilor compuşi coordinativi şi nanomateriale, dinamicii spinilor şi proceselor redox întru dezvoltarea producerii hidrogenului prin fotoliza apei.” Direcţia strategică a acestui proiect – „Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării”. Conducatorul proiectului – Academician, doctor habilitat în chimie, profesor Turtă Constantin.

Proiect internaţional FP7-PEOPLE-2009-IRSES Nr. 246902 „ Photocatalytic Cluster Complexes for Artificial Photosynthesis Applications”. Consorţiul pentru acest proiect (Prof. Andrew Benniston – Marea Britanie; Acad. Constantin Turtă – Moldova şi Prof. Ionel Mangalagiu – România) a fost în mod explicit asamblat în scopul obţinerii catalizatorilor în baza complecşilor metalelor de tranziţie necesari pentru fotoliza apei. Coordonatorul proiectului – Prof. Andrew Benniston, Universitatea Newcastle, Marea Britanie. Conducatorul echipei de executanţi din Mnoldova – Academician, doctor habilitat în chimie, profesor Turtă Constantin.